Trang chủ

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
  • Thêm server 879, 880: tăng member Discord
  • Thêm server 883: tăng like bài viết Facebook (tạm ổn)
  • Các dịch vụ Facebook đang chậm do Facebook cập nhật rất mong quý khách thông cảm!

  17:58 04/04/2024

  • Thêm server 875: tăng like/follow page
  • Thêm server 876, 877: tăng view video Facebook
  • Thêm server 878: tăng like bài viết Facebook
  • Các dịch vụ Facebook hiện đang rất chậm do bên Facebook update, mong quý khách thông cảm!

  07:21 28/03/2024

  • Thêm server 871: tăng like + follow page Facebook
  • Thêm server 872: tăng follow Tiktok quốc tế
  • Các dịch vụ Facebook hiện rất chậm do Facebook update, mong quý khách thông cảm!

  11:05 25/03/2024

  • Thêm server 864: tăng like Instagram quốc tế
  • Thêm server 865, 867, 869: tăng cảm xúc tích cực Telegram
  • Thêm server 866, 868: tăng cảm xúc tiêu cực Telegram
  • Thêm server 870: tăng tim Tiktok Việt Nam

  20:46 21/03/2024

  • Thêm server 861: tăng view Tiktok miễn phí
  • Thêm server 862: tăng view video Facebook
  • Thêm server 863: tăng view reels Facebook

  09:43 12/03/2024

Đơn hàng mới
 • ...3329Server 806SL: 20 6 phút trước
 • ...u247Server 806SL: 20 6 phút trước
 • ...nanaServer 611SL: 10000 7 phút trước
 • ...7432Server 883SL: 200 8 phút trước
 • ...3329Server 883SL: 20 9 phút trước
 • ...u247Server 883SL: 20 9 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 10 phút trước
 • ...3329Server 883SL: 20 10 phút trước
 • ...u247Server 883SL: 20 10 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 10 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 10 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 11 phút trước
 • ...2992Server 806SL: 20 11 phút trước
 • ...u247Server 806SL: 20 11 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 11 phút trước
 • ...2992Server 668SL: 50 12 phút trước
 • ...u247Server 668SL: 50 12 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 13 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 13 phút trước
 • ...o123Server 777SL: 10000 16 phút trước
 • ...fazzServer 878SL: 23 22 phút trước
 • ...1120Server 858SL: 20 22 phút trước
 • ...fazzServer 878SL: 23 25 phút trước
 • ...9504Server 871SL: 1000 26 phút trước
 • ...7639Server 434SL: 15000 32 phút trước
 • ...7639Server 766SL: 2000 34 phút trước
 • ...7432Server 883SL: 30 37 phút trước
 • ...0508Server 611SL: 90 44 phút trước
 • ...u247Server 611SL: 90 44 phút trước
 • ...2665Server 878SL: 100 45 phút trước
 • ...2676Server 806SL: 20 45 phút trước
 • ...0508Server 849SL: 200 46 phút trước
 • ...u247Server 849SL: 200 46 phút trước
 • ...3694Server 611SL: 36 46 phút trước
 • ...7639Server 392SL: 1000 48 phút trước
 • ...tranServer 667SL: 100 51 phút trước
 • ...dminServer 667SL: 100 51 phút trước
 • ...t193Server 434SL: 500 58 phút trước
 • ...phucServer 832SL: 100 59 phút trước
 • ...3694Server 611SL: 45 1 giờ trước
 • ...hhzwServer 878SL: 100 1 giờ trước
 • ...u247Server 878SL: 100 1 giờ trước
 • ...6433Server 143SL: 100 1 giờ trước
 • ...nhihServer 434SL: 3000 1 giờ trước
 • ...u247Server 434SL: 3000 1 giờ trước
 • ...ucamServer 143SL: 50 1 giờ trước
 • ...nhihServer 847SL: 300 1 giờ trước
 • ...u247Server 847SL: 300 1 giờ trước
 • ...nhihServer 858SL: 1000 1 giờ trước
 • ...u247Server 858SL: 1000 1 giờ trước
Hỗ trợ
Facebook Page