Trang chủ

Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Thông báo mới
  • Thêm server 879, 880: tăng member Discord
  • Thêm server 883: tăng like bài viết Facebook (tạm ổn)
  • Các dịch vụ Facebook đang chậm do Facebook cập nhật rất mong quý khách thông cảm!

  17:58 04/04/2024

  • Thêm server 875: tăng like/follow page
  • Thêm server 876, 877: tăng view video Facebook
  • Thêm server 878: tăng like bài viết Facebook
  • Các dịch vụ Facebook hiện đang rất chậm do bên Facebook update, mong quý khách thông cảm!

  07:21 28/03/2024

  • Thêm server 871: tăng like + follow page Facebook
  • Thêm server 872: tăng follow Tiktok quốc tế
  • Các dịch vụ Facebook hiện rất chậm do Facebook update, mong quý khách thông cảm!

  11:05 25/03/2024

  • Thêm server 864: tăng like Instagram quốc tế
  • Thêm server 865, 867, 869: tăng cảm xúc tích cực Telegram
  • Thêm server 866, 868: tăng cảm xúc tiêu cực Telegram
  • Thêm server 870: tăng tim Tiktok Việt Nam

  20:46 21/03/2024

  • Thêm server 861: tăng view Tiktok miễn phí
  • Thêm server 862: tăng view video Facebook
  • Thêm server 863: tăng view reels Facebook

  09:43 12/03/2024

Đơn hàng mới
 • ...hanhServer 858SL: 100 1 phút trước
 • ...9504Server 777SL: 2000 2 phút trước
 • ...9504Server 878SL: 200 3 phút trước
 • ...1887Server 435SL: 50 3 phút trước
 • ...1887Server 367SL: 50 3 phút trước
 • ...1887Server 366SL: 50 3 phút trước
 • ...e123Server 818SL: 50 10 phút trước
 • ...hnamServer 366SL: 50 11 phút trước
 • ...hnamServer 367SL: 50 11 phút trước
 • ...hnamServer 435SL: 50 11 phút trước
 • ...1887Server 435SL: 50 12 phút trước
 • ...1887Server 367SL: 50 12 phút trước
 • ...1887Server 366SL: 50 12 phút trước
 • ...3087Server 748SL: 100 12 phút trước
 • ...minhServer 434SL: 10000 20 phút trước
 • ...hnamServer 366SL: 50 25 phút trước
 • ...hnamServer 367SL: 50 25 phút trước
 • ...hnamServer 435SL: 50 25 phút trước
 • ...5000Server 668SL: 50 33 phút trước
 • ...u247Server 668SL: 50 33 phút trước
 • ...1887Server 435SL: 50 35 phút trước
 • ...1887Server 367SL: 50 35 phút trước
 • ...5000Server 806SL: 20 35 phút trước
 • ...u247Server 806SL: 20 35 phút trước
 • ...1887Server 366SL: 50 35 phút trước
 • ...ncoiServer 330SL: 2000 35 phút trước
 • ...1846Server 435SL: 50 37 phút trước
 • ...1846Server 367SL: 50 37 phút trước
 • ...1846Server 366SL: 50 37 phút trước
 • ...hnamServer 366SL: 50 42 phút trước
 • ...hnamServer 367SL: 50 42 phút trước
 • ...hnamServer 435SL: 50 43 phút trước
 • ...3329Server 806SL: 20 50 phút trước
 • ...u247Server 806SL: 20 50 phút trước
 • ...nanaServer 611SL: 10000 51 phút trước
 • ...7432Server 883SL: 200 53 phút trước
 • ...3329Server 883SL: 20 54 phút trước
 • ...u247Server 883SL: 20 54 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 54 phút trước
 • ...3329Server 883SL: 20 54 phút trước
 • ...u247Server 883SL: 20 54 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 54 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 55 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 55 phút trước
 • ...2992Server 806SL: 20 55 phút trước
 • ...u247Server 806SL: 20 55 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 56 phút trước
 • ...2992Server 668SL: 50 57 phút trước
 • ...u247Server 668SL: 50 57 phút trước
 • ...o123Server 883SL: 200 57 phút trước
Hỗ trợ
Facebook Page